• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ธนาคารกรุงไทยแจ้งกำหนดบริการเปิดบัญชี กยศ. แก่นักศึกษา

           ตามที่ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ กำหนดให้บริการเปิดบัญชี และทำบัตรเอทีเอ็ม เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2561 ทางธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ จะเข้าไปให้บริการเปิดบัญชีและทำบัตร เอทีเอ็ม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 3 จตุราคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานเพื่อเปิดบัญชีและทำบัตรกดเงินสดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จึงขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เป็นผู้กู้รายใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-409-545 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนในการประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา เพื่อนำเป็นข้อมูล
พัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Click!  กรอกแบบประเมิน