• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
งาน “สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส" ประจำปี 2561 คณะครุศาสตร์

        งาน “สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส" ประจำปี 2561 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมงาน “สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2561"
ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส
รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ตลอดจนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้อาวุโสได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน
และเกิดความสนุกสนาน
สานความสัมพันธ์อันดี

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th