• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2561

เนื่องด้วยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกจากรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2561 ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ทุน โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2328.html และแจ้งชื่อผ่านคณะมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนด

รายละอียดทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2561


ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th