• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
เชิญร่วมพบปะสังสรรค์ประจำปี 2560 “ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ ม.เชียงใหม่”

เชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2560 
“ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

ด้วยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2560 “ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมใหญ่ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ และการพบปะสังสรรค์ เพื่อสานสัมพันธ์อันดี และเพื่อให้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ในสถาบันเดียวกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป 
ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ตลอดจนศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่านร่วมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ท่านจะได้พบกับพบกับ วงดนตรี “CMRU BAND” มาร่วมบรรเลงเพลงให้ความบันเทิง ตลอดงาน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองบัตรเข้าร่วมงานได้ที่
- ผอ.อดิสรณ์ พวงทอง โทร. 081-9927236
- ผอ.เจียมพดล ไชยยาลักษณ์ โทร. 081-8826081
- ผอ.ประพันธ์ มูลปา โทร. 089-8385244
- คุณพัชณี ญาวีระ โทร. 081-9930817
- คุณกรศิริ กรองสุดยอด โทร. 081-9511819
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม โทร. 081-5314828 
- ศูนย์ประสานงานสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทร. 053-885500, 053-885508

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th