• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

                      ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

 
          (1) ผู้ที่มีรายชื่ออนุญาตให้สอบ ติดต่อขอรับใบอนุญาตสอบที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
                ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 กันยายน 2560 เท่านั้น..!!         
          (2) ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตแล้วไม่มาติดต่อขอสอบตามเวลากำหนด
               ให้ได้รับคะแนนในรายวิชาที่ขาดสอบเป็น "0"

               ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ https://goo.gl/qFjA5s

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่