• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560

 

มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๐
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม
สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ในวันเวลาราชการ
สำหรับวันเวลาในการอบรมทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Click! ดูรายละเอียด

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th