• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯและภาควิชาการศึกษาพิเศษจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูปี 2560

 

ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จัดอบรม(คูปองครู)หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560


1.หลักสูตรอบรม “สื่อ Big Book
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

2.หลักสูตรอบรม EF (Executive Function)
กับการพัฒนาการสมองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

3.หลักสูตรอบรม การจัดการเรียนรู้
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

4.หลักสูตรอบรม วิจัยทางการศึกษาพิเศษ

สนใจสามารถติดต่อสอบถาม โทร.053885560

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th