• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขอแจ้งงดงาน “ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559”

ขอแจ้งงดงานประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2559

“ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 

ตามที่สหพันธ์ศิษย์เก่าได้กำหนดจัดกิจกรรมิประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์
ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. 59 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ นั้น
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ และถวายความอาลัยที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงของดการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th