• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559

 

ประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ปีการศึกษา  2559

Click! ดูรายละเอียด

 

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(อาคารที่ผู้สมัครสอบข้อเขียน)
หมายเหตุ : ถ้ามีแฟ้มสะสมงานให้นำมาแสดงในการสัมภาษณ์ด้วย

 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th