• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
กิจกรรม "สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส" ประจำปี 2559

สหพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูร่วมกับครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดกิจกรรม "สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส" ประจำปี 2559
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครู
และครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน
เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th