• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
งาน“ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”ประจำปี 2558

เชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ 

ร่วมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2558  

“ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”


      ด้วยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2558 “ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมใหญ่ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ และการพบปะสังสรรค์เพื่อสานสัมพันธ์อันดี และเพื่อให้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ในสถาบันเดียวกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป 

     ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ตลอดจนศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่านร่วมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2558  ในวันอาทิตย์ที่ 20  ธันวาคม 2558  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้ท่านจะได้พบกับพบกับ “วงดนตรีสุนทราภรณ์ชุดใหญ่” มาร่วมบรรเลงเพลงให้ความบันเทิงตลอดงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองบัตรเข้าร่วมงานได้ที่

-    ผอ.อดิสรณ์  พวงทอง  โทร. 081-9927236

-    ผอ.เจียมพดล  ไชยยาลักษณ์ โทร. 081-8826081

-    ผอ.ประพันธ์  มูลปา  โทร. 089-8385244

-    คุณพัชณี   ญาวีระ   โทร. 081-9930817

-    คุณกรศิริ  กรองสุดยอด  โทร. 081-9511819

-    อาจารย์ ดร.สำเนา  หมื่นแจ่ม  โทร. 081-5314828

-    ศูนย์ประสานงานสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

      โทร. 053-885502,  053-885508

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th