• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
กิจกรรมจัดการความรู้ของอาจารย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

กิจกรรมจัดการความรู้ของอาจารย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปี 2558

ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด Click!


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th