• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (แบบฟอร์มใหม่)

 

 

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ (แบบฟอร์มใหม่)

 

1.แบบฟอร์มขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ภาควิชาจิตวิทยา
ไฟล์ Words

แบบฟอร์มขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ภาควิชาจิตวิทยา
ไฟล์ PDF.

 

2.แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว-ภาควิชาจิตวิทยา
ไฟล์ Words

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว-ภาควิชาจิตวิทยา
ไฟล์ PDF.

 

3.แบบฟอร์มขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา-ครุศาสตร์-และคณะร่วมผลิต
ไฟล์ Words

แบบฟอร์มขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา-ครุศาสตร์-และคณะร่วมผลิต
ไฟล์ PDF.

 

 4.แบบฟอร์มบันทึกข้อความ-ขออนุมัติเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว
ไฟล์ Words

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ-ขออนุมัติเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว
ไฟล์ PDF.


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th