• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (แบบฟอร์มใหม่)

 

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ (แบบฟอร์มใหม่) 


1. แบบฟอร์มขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา-ครุศาสตร์-และคณะร่วมผลิต (ไฟล์ Words)

 
    แบบฟอร์มขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา-ครุศาสตร์-และคณะร่วมผลิต (ไฟล์ Pdf.)


2. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ไฟล์ Words)

 
    แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ไฟล์ Pdf.)

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่