• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
โครงการและกิจกรรมของศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์

โครงการและกิจกรรมของคณะครุศาสตร์

1.สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองพิธีสระเกล้าดำหัวคณาจารย์อาวุโส
   วันที่ 26 เมษายน 2556 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


2.การประชุมคณะกรรมการ และตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู – คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่  3  ตุลาคม 2557 
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)


3.การประชุมใหญ่สมาชิกสหพันธ์ศิษย์เก่า และพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2557 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


4.คณะครุศาสตร์ร่วมกับสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้จัดกิจกรรมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2557
“ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

 

5.การประชุมคณะกรรมการสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

6.สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการ

พี่ช่วยน้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุข้าราชการครู” 
 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th