• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Click! ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

 

ประกาศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2561

Click! ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก