• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
พิธีมอบนักศึกษาฝึกประสบการร์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดพิธีมอบนักศึกษาฝึกประสบการร์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน ในพิธี รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวมอบนักศึกษาให้แก่โรงเรียนเครือข่ายฯ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตจาก 18 สาขาวิชาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่