• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู ภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่ ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวนโยบายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่