• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะครุศาสตร์จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณาจารย์อาวุโสเพื่อร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2561

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561
ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 1
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณาจารย์อาวุโส เพื่อร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2561 โดยมีคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่