• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีจัดการแข่งขันทั้งหมด 20 ประเภท ซึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์สามารถคว้ารางวัลได้ 14 รางวัล จาก 13 ประเภทที่ร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1.การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชายและหญิง
2.การประกวดขับร้องเพลงไทยสากล ชายและหญิง
3.การประกวดอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ ชายและหญิง
4.การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
5.การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
6.การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math)
7.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
8.การประกวดเล่านิทานปฐมวัย ประเภทเดี่ยว
9.การประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
10.การแข่งขันผลิตสื่อการเรียนการสอน ICT สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.การประกวดสื่อการเรียนการสอน สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12.การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
13.การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

Click! ดูรายละเอียด