• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะครุศาสตร์ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ 5 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง "นิทรรศการทันการเปลี่ยนแปลง" ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0” ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่