• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2560 ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2560 ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุคปัจจุบันให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนดังกล่าว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th