• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
พิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และพิธีทำบุญอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และพิธีทำบุญอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวราชภัฏเชียงใหม่ และจัดพิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวรทองคำ รางวัลบุคลากรและนักศึกษาผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยคณะครุศาสตร์มีผู้ได้รับรางวัล 3 ท่าน ดังนี้ รางวัลพระพิฆเนศวรทองคำ ได้แก่ นายธนะกร แก้วคำปา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และผู้ได้รางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย และนายสุรชาติ ถึงกาศ นักวิชาการพัสดุ คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
 
 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th