• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในโอกาสที่เดินทางมาดูงานด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง การวัดและประเมินผลหลักสูตรและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th