• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ คารวะอาจารย์อาวุโสในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้ความรู้ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันที่สร้างครู ผู้เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ศิษย์ได้รำลึกถึงพระคุณของครู

 

 


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th