• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การประชุมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559

ณ ศาลาร่มโพธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยมี รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าประชุมสัมมนาจำนวน 21 สาขาวิชา แบ่งเป็นช่วงเช้า 10 สาขาวิชา จำนวน 408 คน และช่วงบ่าย 11 สาขาวิชา จำนวน 416 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 824 คน ให้นักศึกษามีการนำเสนอสื่อการสอน ผลงานของนักศึกษา สรุปผลจากการฝึกสอนในภาพรวมสิ่งที่ประทับใจ ปัญหาอุปสรรคจากการฝึกสอน และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 1/2559 โดย ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

   คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th