• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
งานเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2559

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2559
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในเปิดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 “เรือชนะคลื่น” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน 
จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เกษียณฯ และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันเข้าขบวนจากอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติไปยังลานด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด เพื่อร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2559 ณ ลานหน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้เกษียณฯพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติผู้เกษียณฯ ทั้งนี้ นิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2559 จะได้จัดแสดงตั่งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 ไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยในปีนี้ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เกตุมณี มากมี,ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ , ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ , อ.ดร.ประพิณ ขอดแก้ว และคุณอำนวยพร ไชยวงศ์

 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th