• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
โครงการสืบสานประเพณีวิชาชีพครู "อ้อมอกพวงคราม" ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีวิชาชีพครู "อ้อมอกพวงคราม"

ให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่