• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันศุกร์ที่  3  ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

                 ตามที่สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย นายไพรัช  ใหม่ชมภู ประธานสหพันธ์ฯ ได้ประชุมคณะกรรมการ และตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันศุกร์ที่  3  ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานสหพันธ์ศิษย์เก่าฯ 

                ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


   คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th